Eğitim Şart

Taşı delen suyun şiddeti değil sürekliliğidir!…